Før du adopterer en katt..

• Har du tenkt over at katten kan bli 15-20 år gammel?
• Har du god nok økonomi til å kunne dekke utgiftene katteholdet krever?
• Har du tilgang til et trygt utemiljø for katten utenfor hjemmet ditt?
• Er livssituasjonen din stabil nok til å få en katt i hus?

… Hvis svaret er «ja» på alle disse spørsmålene kan du nok trygt
vurdere et nytt familiemedlem!

Ved adopsjon av et dyr hos oss må du skrive under på en kontrakt der du blant annet sier deg enig i å stelle godt med dyret i henhold til dyrevelferdsloven, at du tar dyret til veterinær hvis det blir sykt eller skadd, at du følger opp vaksinene, og at du kan tilby et hjem med tilgang til et trygt utemiljø. Vi gjør en vurdering om hjemmet som ønsker å adoptere bor på et passende sted for å ha katt. Man har fire ukers prøvetid ved adopsjon, og dersom dyret ikke fungerte like godt i hjemmet som forventet tar vi det tilbake til oss. Det er ikke mulig å adoptere en katt fra oss for så å holde den innendørs.

Adopterer du en katt fra oss som er 6 måneder gammel eller eldre vil den være ferdig kastrert, ID-merket med chip i nakken, øremerket og vaksinert. Ved adopsjon av ukastrerte kattunger sender vi med ett skjema som du senere må sørge for å sende tilbake til oss med underskrift av veterinær når du selv har ordnet slik at katten har blitt kastrert. Katter omplassert fra oss har også fått ormekur.

Kaniner og marsvin blir normalt kastrert og ID-merket med chip i nakken.

Priser/omplasseringsgebyr

Katter over 10 år: 500 kroner
Katter over 6 måneder: 1.000 kroner
Kattunger under 6 måneder: 800 kroner
Kaniner og marsvin: 500 kroner
Andre gnagere og smådyr: 350 kroner

Katter til omplassering

Smådyr til omplassering

 Dyr gjenforent med eier

Eier etterlyses