Styret og organisasjonen

Juridisk navn: Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag
Organisasjonsnummer: 993 868 086

For året 2018/2019 består styret av følgende personer:

Styreleder og daglig leder:

  • Torunn Vingsand

Nestleder:

  • Danielle Helén Jørgensen

Styremedlemmer:

  • Sissel Iren Bremnes
  • Andrea Elise Markussen
  • Line Torset
  • Eva Merete Liaøy
  • Linda W. Krokstad

Varamedlemmer:

  • Anne-Karin W. Dahl
  • Jan Erik Thingvold
  • Anette Ljosdal Havmo

Revisor: BDO AS Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo