Skip to main content

Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn

Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn ble opprettet i 1884, og er dermed en av Trondheims eldste stiftelser. Det var i stiftelsen all drift lå tidligere, før foreningen Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag ble opprettet. En rekke ulike ildsjeler har opp gjennom årene engasjert seg i arbeidet for dyr og dyrevern, og ved å lese tidligere årsberetninger ser vi at mange av dagens saker har vært aktuelle i svært lang tid.

En av sakene som stiftelsen og foreningen har jobbet med i lang tid er pelsdyrsaken. Kampen har selvsagt pågått mye lengre enn som så, men vi ser at en sak til årsmøtet i 1992 omhandlet pelsdyrnæringen. «Trondheimsforeningen foreslår at det fremmes forslag om følgende felles norske (evt nordiske/europeiske/verdensompsennende) arrangement: Gjennomføring av et fakkeltog for å sette pelsdyrnæringen (og Dyrebeskyttelsen) på sakskartet». Pelsdyrsaken har vært i fokus helt siden 1940-tallet, og i juni 2019 ble næringen endelig vedtatt avviklet.

I årsberetningen fra 2000 kan vi lese om «Arbeidsgruppa» som ble opprettet, som ser ut til å være begynnelsen på det som i dag er blitt organiserte frivilliggrupper. I 2003 presiseres det at arbeidsgruppa skulle «utføre de til enhver tid aktuelle oppgavene som finnes. Stell på Brakka, loppemarked, stand på St.Hans-martnan, kampanjer og ikke minst omplassering av dyr».

Fram til 2004 var «Falkenbrakka» det som fungerte som hjelpesenteret vårt. Det var en sliten brakke som stod plassert på inntauingstomta til Falken, og det ble stadig ymtet frempå om at vi ikke kunne stå der til evig tid. I årsmeldingen fra 2004 fortelles det om at vi i februar 2004 fikk «den hyggelige beskjeden fra Skifte Eiendom Vest at vi skulle få to Moelvenbrakker vederlagsfritt av Forsvaret; to brakker som de hadde stående ved Kurs- og øvingssenteret i Haltdalen, men som de ikke lenger hadde bruk for». Like etter vi fikk fraktet disse til Trondheim fikk vi en overraskende og hyggelig beskjed fra Francis Kjeldsberg v/ Kjeldsberg Eiendom AS. Der skulle vi få leie gratis tomt til brakka vår, og i oktober 2004 var «Nybrakka» på plass der den står den dag i dag. Våren 2005 var brakka innflytningsklar, etter god hjelp fra Byggkonsult AS og en hel gjeng med frivillige som hadde tatt seg av malingsarbeid, rundvask og innredning.

Det er liten tvil om at denne brakka har vært helt avgjørende for vår utvikling og alt organisasjonen har utrettet fram til i dag. Drømmen er selvsagt å kunne utvide, da organisasjonen har vokst enormt mye siden 2005. Vi er stadig på utkikk etter en tomt hvor vi i framtiden kan bygge drømmehuset designet spesielt for vårt praktiske arbeid med dyr.

Stiftelse eller forening?
For mange år siden tilsluttet stiftelsen seg Dyrebeskyttelsen Norge slik at vi ble en del av Norges største og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som yter praktisk dyrevern. Regelverket for stiftelser har endret seg i årenes løp, og styret ble i 2013 oppmerksom på at det ikke er tillatt for en stiftelse å være tilsluttet en overordnet organisasjon som Dyrebeskyttelsen Norge.

I tråd med råd fra Dyrebeskyttelsen Norge og revisor besluttet vi å bevare Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. Samtidig opprettet vi foreningen Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag, en lokalavdeling under Dyrebeskyttelsen Norge. Stiftelsen og foreningen er knyttet sammen gjennom de reviderte vedtektene for stiftelsen.

Kort fortalt betyr dette at vi eksisterer både som stiftelse og forening, men at driften ligger i foreningen (DNST) som også normalt er de du ser og hører fra i våre kanaler.