Stiftelse og forening – overgang

I 2014 gjorde vi en organisatorisk endring internt i Dyrebeskyttelsen Trondheim. Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn ble opprettet i 1884, og er dermed en av Trondheims eldste stiftelser. For mange år siden tilsluttet stiftelsen seg Dyrebeskyttelsen Norge slik at vi ble en del av Norges største og eneste landsdekkende dyrevernsorganisasjon. Regelverket for stiftelser har endret seg i årenes løp, og nylig ble styret oppmerksomme på at det ikke er tillat for en stiftelse å være tilsluttet en overordnet organisasjon som Dyrebeskyttelsen Norge.

Styret har jobbet for å finne en god løsning på denne problemstillingen, og saken har blitt grundig drøftet med Dyrebeskyttelsen Norge, internt i styret, med vår revisor og på stiftelses årsmøte.

I tråd med råd fra Dyrebeskyttelsen Norge og revisor besluttet vi å bevare Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. Samtidig opprettet vi foreningen Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag, en lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Stiftelsen og foreningen er knyttet sammen gjennom de reviderte vedtektene for stiftelsen.

All daglig drift og inntak av dyr er flyttet over til foreningen. Dette er kun en organisatoriske endring, og den vil ikke påvirke arbeidet vårt for å hjelpe nødstilte dyr. Vi beholder samme telefonnummer, e-postadresse og adresse som før. Brakka vil driftes som vanlig, og vi som engasjerer oss i det frivillige arbeidet gjør dette akkurat som før; så godt vi kan!