Skip to main content
Nyheter

Norge har et enormt forbruk av forsøksdyr

Av 1. mai 2024Ingen kommentarer
Dyrebeskyttelsen Norge vedtok på årets landsmøte å ha fokus på det enorme forbruket av forsøksdyr i Norge. Vi mener det er helt nødvendig at man får etablert et 3R-senter og da er det verdt å tenke over at:
  • Norge bruker mange forsøksdyr sammenlignet med andre europeiske land. I 2021 ble mer enn to millioner dyr brukt i forsøk
  • 95 prosent av forsøksdyrene var fisk tilknyttet oppdrettsnæringen. De vanligste fiskeforsøkene er knyttet til vaksineutvikling og forsøk for å teste om fiskens gener kan gi beskyttelse mot ulike sykdommer. På grunn av oppdrettsnæringen står Norge i en særstilling
Et 3R-senter er et fysisk kunnskapssenter for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. 3R anvendes verden over for å oppnå en mer bevisst bruk av forsøksdyr, og ble først tatt i bruk i Storbritannia på 1950-tallet:
  • Replacement: forsøksdyr erstattes av alternative metoder
  • Reduction: antall dyr i et forsøk reduseres så mye som mulig
  • Refinement: forsøkene utføres slik at dyrene utsettes for minimalt med ubehag og smerte og har bedre dyrevelferd
Rapporten fra Norecopa, som beskriver bruken av forsøksdyr i Norge i 2018-2021, avdekket at:
  • Ingenting tyder på at det store antallet forsøksdyr som brukes i Norge er i ferd med å avta
  • Belastningen for forsøksdyrene er økende ved at det blir færre lett belastende forsøk og flere moderat belastende forsøk
  • Enkeltforsøk med stort antall fisk er hovedårsaken til det høye antallet forsøksdyr hvert år
Rapporten er basert på data fra Mattilsynet.