Skip to main content
Nyheter

Mye snø gir hjortevilt store problemer

Av 5. januar 2024Ingen kommentarer

UTSATT: Spesielt hjortevilt sliter nå med å komme seg frem i terrenget og med å finne mat. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer hundeeiere til å ta hunden i bånd. FOTO: Shutterstock

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge

Store snømengder gir dyr problemer. Spesielt hjortevilt sliter nå med å komme seg frem i terrenget og med å finne mat. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer hundeeiere til å ta hunden i bånd.

De store mengdene med snø fører til at viltet trekker ned i områder der snødybden er mindre. Disse områdene er ofte bebygd og har trafikkerte veier. Dette øker blant annet faren for viltpåkjørsler. Rådyrene har problemer med fremkommeligheten i høy snø med sine tynne bein og små klover. Å rømme fra fare er derfor mye vanskeligere vinterstid enn i sommerhalvåret.

Snøen gjør det også vanskelig å finne mat, samtidig som dyrene bruker veldig mye energi på å bevege seg. Dette er med på å gi magre og svekkede dyr, som blir et lett bytte for både rovvilt og løse hunder.

I tillegg til store snømengder, er det også sprengkulde i store deler av landet som også er risikabelt for dyr.

Innfører båndtvang
Mange kommuner som opplever store snømengder, har nå innført ekstraordinær båndtvang for å beskytte hjortevilt. Det betyr at i disse kommunene skal hunder holdes i bånd eller være inngjerdet når de er utendørs.

Selv om din kommune ikke har innført ekstraordinær båndtvang, oppfordrer Dyrebeskyttelsen Norge alle hundeiere i landet til å beskytte hjorteviltet og ha hunden i bånd.

Andre tiltak
Det kan være nyttig for hjorteviltet at skogsbilveier måkes. Da kan de bevege seg lettere i skogsområdene og trekker forhåpentligvis ikke helt ned til trafikkerte veier. All ferdsel i skog og mark bør foregå på en slik måte at man stresser dyrene minst mulig.

Selv om det er forbud mot mating av hjortevilt, kan man søke Mattilsynet om dispensasjon til å mate rådyr som trenger ekstra hjelp nå i vinter.

Bilister må være ekstra på vakt på denne tiden av året for å unngå å kjøre på ville dyr som trekker ned til måket veibane.