Skip to main content
Nyheter

Kjære dyrevenner, frivillige og støttespillere!

Av 17. oktober 2022juni 9th, 2023Ingen kommentarer

17. oktober er Vår Dag! VÅR DAG i Frivillighetens år. Dyrebeskyttelsen Norge vil først og fremst rette en stor takk til alle som bidrar med frivillig arbeid i vår organisasjon, medlemmer og ikke minst til støttespillere og dere som gir gaver, donasjoner og er grasrotgivere.

Tekst: Tone I. Lundsaunet, Dyrebeskyttelsen Norge.
Tusen takk!

Til deg som er frivillig ved våre 25 lokalavdelinger. Til alle dere som hjelper dyr i nød, som varsler oss og leverer dyr til oss for at de skal få hjelp. Til dere som heier på oss og gir gaver og donasjoner. Til de nesten 3500 frivillige som bruker av tiden sin til å støtte opp om arbeidet for dyrene.

Til dere som gir oss fôr og utstyr, gir oss gode avtaler for dyrene og som snakker varmt om dyrene våre. Til dere som vil gi ett av våre dyr en mulighet til en ny start i din familie. Til sammen redder vi tusenvis av dyr – hvert eneste år! Er ikke det ganske fantastisk?

Barn og unge

Som en dyrevelferdsorganisasjon er det viktig å engasjere de unge innen dyrevelferd, fordi det er de som kan bli fremtidige helter og dyrevenner. Derfor har Dyrebeskyttelsen Norge en egen barneklubb som heter Dyredetektivene. Her kan barn mellom 3-12 år lære om dyr og dyrevelferd gjennom våre barneblader. Faktisk får mange tusen barn i skolealder tilgang til våre medlemsblader via Subjectaid, som sender gratis læringsmateriell til skolene i Norge. Er du som leser dette ansatt i skole eller barnehage? Bestill klassemateriell til barna og ungdommene du og!
I løpet av 2022 har Dyrebeskyttelsen Norge og Mental Helse Ungdom startet et prøveprosjekt – Dyrebeskyttelsen Norge Ung, hvor unge mellom 18-25 skal jobbe med kunnskapsformidling om dyrevelferd ut til unge. På VÅR DAG settes det også fokus på barn og unge. Lokalavdelingene våre i Bodø og Nord-Jæren har arrangement for barn, med ulike morsomme aktiviteter. Vår lokalavdeling i Bodø har også de to siste årene hatt eget Dyredetektiv-prosjekt, hvor barn kan delta på gratis aktivitetsklubb med dyrevelferd i fokus.

De frivilliges hverdag

Av våre nesten 3500 frivillige ildsjeler, befinner det seg over 1700 husstander i Norge som åpner hjemmet sitt for dyr i nød. Dyrebeskyttelsen Norge er prisgitt våre frivillige og det er nok vanskelig for folk flest å forstå innsatsen som gjøres av disse hver dag.
Våre frivillige rykker ut til alle døgnets tider etter meldinger om kattunger som er funnet alene utendørs, og som må flaskes opp på morsmelkerstatning hver time hele døgnet. Katter og kaniner som blir reddet inn etter å ha bli dumpet, som lider av kraftig underernæring og sykdommer. Familiedyr vi får varsel om, som utsettes for mishandling og vanskjøtsel, men som vi ikke kan hjelpe fordi det kun er Mattilsynet som kan føre tilsyn. Kattekolonier som omsider hentes ut fra nevnte husstand og overføres til våre lokalavdelinger, sammen med utgiftene til veterinær og rehabilitering dette medfører.
Dette er hverdagen til ildsjelene som bistår dyr i nød landet rundt, hver dag hele året.

25 millioner kroner

Innsatsen fra våre 25 lokalavdelinger, resulterte i at 6502 dyr fikk direkte hjelp i 2021. Til sammen 4100 dyr fikk nye hjem gjennom våre lokalavdelinger. Vi fikk forespørsel fra myndighetene om å ta over til sammen 537 på landsbasis. Det gjorde vi selvfølgelig. Og det følger ingen penger med, det visste vi. Dette foregår i all hovedsak på frivillig basis.

Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger er landsdekkende. For lokalavdelingene kostet det i 2021 hele 25 251 833 kroner å hjelpe dyrene. Over 17 millioner kroner gikk til å dekke veterinærkostnader. Hovedinntektene er fra grasrotmidler, gaver, donasjoner, medlemskontingenter, loppemarkeder, julemarkeder, loddsalg og småsalg. Tusen takk til alle dere som støtter opp om arbeidet for dyrene. Det har utrolig mye å si for de frivillige at man har støtte av Norges befolkning, siden det offentlige ikke drar lasset.

Mangler midler til dyrevelferd

Frivillige organisasjoner har svært mange steder de kan søke om midler. Blant annet hos næringslivet og kommunene. Felles for disse er at søknadsmidlene ikke gjelder hjelp til dyr.

Dyr i Norge er beskyttet av dyrevelferdsloven. Men, er det meningen at det er det frivillige Norge som skal ha ansvaret for at hjemløse og dumpede dyr får hjelp? Skal man redde liv på fritiden samtidig som man holder loppemarkeder og selger kalendere for å få inn nok penger til å gjøre det frivillige arbeidet? Er planen at hjemløshet i Norge fortsatt skal være et «ikke-tema»? Vi forventer at politikerne tar ansvar og kommer med en plan for å for å redusere hjemløshet blant familiedyr. Slik som obligatorisk ID-merking, som er en engangskostnad som legges på dyreeier – ikke det offentlige.

Vi oppfordrer det offentlige til å ta mer ansvar, og at det åpnes for at prosjektmidler og støtte kan brukes til praktisk hjelp til dyr i nød.

Gi honnør til de frivillige

Å jobbe med dyr er en utakknemlig jobb. Det er ingen dyr som ringer våre frivillige og sier takk for hjelpen. Regjeringen kutter i statsstøtten vår og viser med det at dyrevelferden ikke er viktig. Derfor er det viktig å gi de frivillige en klapp på skulderen. Spesielt i sosiale medier. Lik innlegget til lokalavdelingen på Facebook, del etterlysninger etter eiere og adopsjonsannonser. Kanskje er det akkurat din deling som gjør at en familie blir gjenforent med sin dypt savnede katt, eller at et av våre dyr får et nytt hjem?

Del innlegg med innsamlingsaksjoner. Det pågår en evig kamp for å få tak i nok midler. Støtt dyrene ved å gi grasrotandelen til din lokalavdeling. Ditt valg gir direkte hjelp til mange dyr.

Vær en god dyrevenn

Som dyreeier er det beste du kan gjøre å kastrere og ID-merke katten eller kaninen din. Det forhindrer hjemløshet og uønskede dyreunger. Det gjelder også hvis du har en hannkatt.

Vær den irriterende «nabokjerringa». Meld fra til Mattilsynet eller politiet om du ser dyr som blir behandlet dårlig. Du kan også kontakte Dyrebeskyttelsen Norge om du finner hjemløse og dumpede dyr, eller har spørsmål om hvordan du kan hjelpe dyrene.

Vi har gjort dette siden 1859, så vi har erfaring med det meste.