Skip to main content
Nyheter

Innkalling til årsmøte

Av 14. februar 2024Ingen kommentarer

Det innkalles med dette til årsmøte i foreningen Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag og
Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. 

Tid: Søndag 10. mars 2024 kl. 16:30
Sted: Lerkendalsminde, Klæbuveien 111, 7030 Trondheim

Innmelding av saker må være styret i hende innen 25. februar.
Saksliste med sakspapirer vil bli publisert her på dnst.no innen 3.mars.

Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes via e-post
sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.no, eller telefon: 952 25 275 (tirsdag og torsdag kl. 18 – 20, søndag kl. 14 – 16).

Enkel servering – vel møtt!

 

 

I henhold til vedtektene er det bare medlemmer som har adgang til årsmøtet. Unntak er inviterte foredragsholdere og eventuelle observatører. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig.