Skip to main content
 

Info om adopsjon

Alle henvendelser rundt reservasjon og avtale av adopsjon skal gå gjennom adopsjonsskjemaet under fanen «Dyr». Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom spørsmålene du finner i teksten under, og de kravene vi stiller til adopsjon.

Under følger noen spørsmål som du bør tenke nøye gjennom før du kontakter oss angående adopsjon.

 • Er du forberedt på å gi dyret et godt liv resten av dets naturlige levetid?
  Katter kan leve i opptil 15-20 år, kaniner oftest 8-10 år. Når vi adopterer bort dyr til nye hjem, ønsker vi at det være for resten av dyrets naturlige levetid. Du må altså vurdere om livssituasjonen din er stabil nok til å åpne hjemmet ditt for et nytt familiemedlem.
 • Har du tid i hverdagen til å ta godt vare på dyret?
  Katter behøver mye oppmerksomhet, stell og kjærlighet. Dersom du vet at det i perioder blir lange dager på jobb eller skole kan du vurdere å adoptere to, slik at de kan aktivisere og finne selskap i hverandre. Dette gjelder også andre arter av sosiale flokk- og kolonidyr, som vi ikke omplasserer som «enedyr».
 • Har du økonomisk kapasitet til å dekke utgiftene dyreholdet krever?
  Vi stiller krav om at dyr som er adoptert fra oss årlig skal inn til veterinær for vaksine (katt) og helsesjekk. Som dyreeier må du være klar over at det alltid kan oppstå sykdom eller skade som raskt kan bli kostbart. Vi anbefaler alle å opprette forsikringsavtale på kjæledyr.
 • Ved adopsjon av katt: får katten tilgang på trygge utemuligheter hos deg?
  Vi adopterer i hovedsak ikke bort katter som «innekatter», så ved adopsjon hos DNST skal katten ha tilgang på et trygt utemiljø når den selv ønsker å gå ut. Dette betyr at vi ikke adopterer bort katter til boliger i sentrumskjernen av Trondheim eller nært høyt trafikkert vei. Kontakt oss dersom du er usikker på om du bor et sted hvor vi godkjenner adopsjon. I noen tilfeller har vi katter tilgjengelig for adopsjon som innekatt, dette vil stå tydelig i beskrivelsesteksten på kattene det gjelder.
 • Ved adopsjon av fugl, kaniner og andre smådyr: Får dyret god nok tumleplass hos deg?
  Fugler er nødt til å ha mulighet til å fly rundt og strekke godt på vingene daglig. Kaniner, marsvin og lignende er også helt nødt til å ha god plass til å løpe rundt, gjerne så fritt som mulig. Typiske gnagerbur og «utebur» for smådyr som selges på dyrebutikker er ikke anbefalt, og vi adopterer ikke bort dyr dersom de er tenkt å stå i slike bur.
 • Har du noen til å passe på dyret når du er bortreist?
  Alle dyr skal ha daglig tilsyn og stell i henhold til norsk lov. Før adopsjon må man tenke gjennom om man har familie eller andre kjente som kan passe dyret når du er bortreist, eventuelt om du har råd til dyrepensjonat.

Dersom du kan svare «ja» på alle disse spørsmålene kan du nok trygt vurdere et nytt familiemedlem!

Ved adopsjon av et dyr hos oss må du skrive under på en adopsjonskontrakt og være over 20 år. Ved å skrive under på kontrakten sier du deg blant annet enig i å stelle godt med dyret i henhold til dyrevelferdsloven, at du tar dyret til veterinær dersom det blir sykt eller skadd, at du følger opp vaksinene og årlig helsesjekk, og at du kan tilby et hjem med tilgang til et trygt utemiljø.

Adopterer du en katt fra oss som er seks måneder gammel eller eldre vil den være ferdig kastrert, ID-merket med chip i nakken og vaksinert. Katter som er yngre enn 6 måneder vil være ID-merket med chip i nakken og vaksinert før omplassering.

Gjennom adopsjonskontrakt for kattunger som ikke er kastrert forplikter du deg til å sørge for kastrering av kattungen ved 6 måneders alder. Du vil få med et eget kastreringsskjema som du må sørge for å sende tilbake til oss med underskrift av veterinær når katten har blitt kastrert. Katter omplassert fra oss har også fått ormekur.

Kaniner og marsvin blir ID-merket med chip. Voksne dyr blir i tillegg kastrert før adopsjon.

Hvis man skulle komme i en situasjon der man ikke lenger har mulighet til å ta vare på dyret man har adoptert, skal det returneres til oss. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge det er siden dyret ble adoptert.

Priser/omplasseringsgebyr

Katt: 1500 kroner
Kanin over 6 måneder: 1000 kroner
Kanin under 6 måneder: 500 kroner
Marsvin: 500 kroner
Andre gnagere og smådyr: 350 kroner

Vi oppfordrer til å betale med Vipps.

Katter til omplassering

Smådyr til omplassering

 Dyr gjenforent med eier

Eier etterlyses