Skip to main content
Nyheter

Grisen fortjener bedre!

Av 7. juni 2021juni 9th, 2023Ingen kommentarer

Nok en gang viser avsløringer at dyrevelferden står for fall i grisenæringen??

De fleste har lest artikkelen og sett bildene bildene NRK Nyheter publiserte i går der det avdekkes stadig nye og graverende forhold for grisen i norsk landbruk.
7. mai i år publiserte Avisa Sør-Trøndelag en artikkel som avdekker at kun én eneste ansatt har ansvaret for dyrevelferden i sju kommuner i her region Midt. https://www.avisa-st.no/…/Kun-%C3%A9n-ansatt-med-ansvar…
I et intervju med NRK i går uttaler administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal følgende på journalistens spørsmål om de ikke burde bruke sterkere virkemidler for å få slutt på mishandlingen:
«Det kan godt hende at vi burde det. Men dette er krevende saker, der vi står i et dilemma mellom på den ene siden å bidra til at bonden tar vare på dyra sine, og på den andre siden, hvis vi bruker de strengeste virkemidlene, kan ta fra bonden livsgrunnlaget.»
En slik uttalelse kommer altså fra lederen i det organet vi har for å tilse at Dyrevelferdsloven følges! Når administrerende direktør i Mattilsynet vektlegger retten til å ha profitt på dyrehold tilsynelatende tyngre enn å la dyr leve et liv uten store lidelser, så trenger vi virkelig å rydde opp i systemet!
Det er altså én eneste dedikert ansatt jobber i Mattilsynet sin avdeling Trondheim og omland med å følge opp bekymringsmeldinger som kommer inn rundt dyrevelferd. Det vil si at det kun er én ansatt på sju kommuner som har et folketall på 300000! De klarer derfor kun å følge opp et lite titalls meldinger.
Det kan derfor være liten tvil om at dyrevelferd ikke har høy prioritet hos Mattilsynet. Og dessverre kan derfor uakseptable dyrehold som avdekkes bare fortsette.
Vi i Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag synes dette er hårreisende og krever at Landbruks- og matdepartementet (Norge) og landbruksminister Olaug Vervik Bollestad nå må ta skikkelig grep!