Skip to main content
Nyheter

Gode nyheter for dyr på flukt til Norge

Av 11. mars 2022juni 9th, 2023Ingen kommentarer

Mattilsynet legger til rette for at flyktninger fra Ukraina kan ta med seg familiedyret til Norge. Dyreeierne vil heller ikke bli belastet for nødvendige tiltak ved innførsel. Dyrebeskyttelsen Norge er svært glade for at det gjøres unntak i regelverket for å sikre at familiedyrene ivaretas.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Bilde: Mennesker og dyr søker tilflukt i bomberom i Lviv i Ukraina. Foto: Serhii Ivashchuk/Shutterstock. 
N orge har et strengt regelverk for innførsel av dyr. Dette skyldes blant annet at Norge har få smittsomme sykdommer, deriblant rabies. Det stilles derfor strenge krav til at dyr fra en rekke land skal blant annet ha gyldig rabiesvaksine, ha fått ormekur og være ID-merket.

Lemper på regelverk og åpner for hjemmeisolat

Det er derfor gledelig at Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet nå velger å lette på retningslinjene ved innførsel av familiedyr. Dette betyr at utgifter til vaksinering, parasittbehandling, ID-merking og eventuell karantene for familiedyr fra Ukraina, dekkes av det offentlige.
Det åpnes også opp for at det skal være mulig å ha dyret i hjemmeisolat sammen med familien sin. Vanlig praksis, er at dyr som ikke oppfyller kravene til innførsel, settes i karantene ved en karantenestasjon for eiers regning.

Rask respons på innføring av unntak

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik(V), stilte spørsmål til landbruksministeren i forrige uke om å lempe på dagens regelverk, for å tilrettelegge for at ukrainske flyktninger kan ta med familiedyrene sine til Norge. Det forventes at svært mange flyktninger vil komme til Norge i løpet av den nærmeste tiden.
Dyrebeskyttelsen Norge er svært takknemlige for at Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet raskt har gjort unntak i kjæledyrsforskriften for innføring av dyr til landet, for å hjelpe dyr fra Ukraina.
Dyrebeskyttelsen Norge ser nå på ulike løsninger til hvordan vi kan hjelpe dyr i Ukraina og dyrene som kommer til Norge med sine familier.