Skip to main content
Nyheter

Går imot obligatorisk ID-merking av katt

Av 22. november 2023Ingen kommentarer

Tekst: Martin Aasen Wright, Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

 

ID-MERKING: Dyrebeskyttelsen Norge mener det er overraskende at næringskomiteen på Stortinget ikke legger mer vekt på innspill fra fagmiljøene. Stortinget behandler innstillingen fra næringskomiteen 9. januar 2024.


Næringskomiteen stemte ned representantforslag fra Venstre om obligatorisk ID-merking av katt i påvente av ny dyrevelferdsmelding. Dyrebeskyttelsen Norge er overrasket over at næringskomiteen ikke lytter mer til fagmiljøene.

– Vi er veldig skuffet. Vedtaket gir ingen mening, hverken for dyrevelferden eller samfunnsøkonomien. Det hadde åpenbart vært lettere for Mattilsynet å drive tilsyn om kattene kunne identifiseres på individnivå, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte nei til Venstres representantforslag om obligatorisk ID-merking av katt, mens Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne var for.

Samtlige 18 skriftlige høringsuttalelser fra fagmiljøer og interessegrupper støttet forslaget, blant dem Den norske veterinærforening. Mattilsynet er i sitt høringsinnspill til ny dyrevelferdsmelding for ID-merking av katt.

Stortinget behandler innstillingen fra næringskomiteen 9. januar 2024.

Avvente ny dyrevelferdsmelding
Sp, Ap, H og Frp vil avvente ny dyrevelferdsmelding for å vurdere konsekvensene av å innføre obligatorisk ID-merking av katter. Ny dyrevelferdsmelding skal komme i 2024. Ap og Sp viser også til landbruks- og matminister Geir Pollestads (Sp) vurdering av representantforslaget. Pollestad legger vekt på at obligatorisk ID-merking kunne by på utfordringer knyttet til etterlevelse og håndhevelse av kravet.

SV, R og MDG på sin side viser til innspill fra både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge, og mener at obligatorisk ID-merking vil «virke forebyggende på uansvarlig kattehold ved at registrert eier er sporbar» og at «identifisering av eier også vil gjøre det enklere for både Mattilsynet og politi å håndheve brudd på dyrevelferdsloven». SV, R og MDG legger også vekt på at ID-merking kan knyttes opp mot veterinærenes diagnoseregister og dermed bidra i arbeidet med å identifisere smittsomme sykdommer.

– Det er overraskende at fagmiljøene blir tilsidesatt i en innstilling fra næringskomiteen. Man kunne kanskje ha forstått det om staten måtte bevilge penger, men kostnadene bæres av dyreeier alene, sier Roaldset.

Flere europeiske land Sverige, Danmark, Belgia, Spania og England har innført obligatorisk ID-merking av katt for å forhindre det store antallet hjemløse katter.

Mer enn 50 års arbeid
Obligatorisk ID-merking har vært i Stortinget flere ganger tidligere, senest sommeren 2020. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av katt siden midten av 1970-tallet. I Norge er det i dag rundt 750.000 katter. Av de cirka 6000 familiedyrene som får hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 25 lokalavdelinger hvert år, er opp mot 90 prosent katt og de færreste av dem er ID-merket. Dette viktige arbeidet koster nærmere 30 millioner kroner hvert år.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å takke alle støttespillere i det viktige arbeidet for obligatorisk ID-merking av katt. Mer enn 27.000 personer har signert et opprop for lovpålagt ID-merking av katt. 29 organisasjoner og fagpersoner står bak oppropet.