Om

Offisielt navn: Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag
Organisasjonsnummer: 993 868 086
Kontonummer til vår lokalavdeling: 4358.15.86109
Vippsnummer: 132756

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag (DNST) ble opprettet i 2014, og er en lokalavdeling under den landsdekkende organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Vi har også kontakt og samarbeid med andre organ, blant annet Mattilsynet og dyrevern i ulike kommuner, da en del saker omhandler vanskjøtsel eller mishandling av dyr.

DNST består av et styre med totalt ti medlemmer, som alle yter ulønnet innsats i sin fritid. Den daglige driften blir organisert av styret og utført i samarbeid med massevis av flotte frivillige vi er så heldige å ha med oss på laget.

Vårt formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Vi driver med praktisk dyrevern, og hjelper vanskjøttede og hjemløse dyr. Til daglig går mye av driften vår ut på å håndtere saker og inntak av dyr som antas å være hjemløse. Vi søker etter dyrets eventuelle eier i ulike kanaler, og dersom vi ikke lykkes i å finne eier forsøker vi å finne et nytt hjem til dyret. Før dyret adopteres bort til sitt nye hjem sørger vi for at det får en grundig helsesjekk og eventuell annen behandling hos veterinær, samt at dyret kastreres og ID-merkes.

Hvordan går det hele rundt?

Vi mottar ingen økonomisk støtte fra stat eller kommune. Vi får det økonomiske til å gå rundt ved hjelp av midler vi får inn gjennom medlemskontingenter, grasrotandelen, salg av diverse salgsmateriale, adopsjonsgebyrer, Facebook-innsamlinger og gaver og donasjoner gjennom Vipps, bøsser og lignende.

Våre mange fantastiske frivillige er selvfølgelig også avgjørende for at vi kan opprettholde driften. De frivillige bidrar som brakkestellere, brakkeverter, dyretaxi, fosterhjem, fotografer og som promotører ute blant publikum. Se egen side i menyen for informasjon om hvordan du går frem for å bidra som frivillig i DNST.

Sammen drives vi alle av et felles ønske om å være til stede for dyrene. Bare det kommer vi veldig langt med!