Dyr

Alle henvendelser rundt reservasjon, veiledning eller avtale av adopsjon må gå gjennom vår vakttelefon.
Under følger noen spørsmål som du bør tenke nøye gjennom før du kontakter oss angående adopsjon.

 • Er du forberedt på å gi dyret et godt liv resten av dets naturlige levetid?
  Katter kan leve 15-20 år, kaniner oftest 8-10 år. Når vi adopterer vekk dyr til nye hjem, skaldet være for resten av dyrets naturlige levetid. Du må altså vurdere om livssituasjonen din er stabil nok til å åpne hjemmet ditt for et nytt familiemedlem.
 • Har du tid i hverdagen til å ta godt vare på dyret?
  Katter behøver mye oppmerksomhet, stell og kjærlighet. Dersom du vet at det i perioder blir lange dager på jobb eller skole kan du vurdere å adoptere to, slik at de kan aktivisere og finne selskap i hverandre. Dette gjelder også andre arter av sosiale flokk- og kolonidyr, som vi ikke omplasserer som «enedyr».
 • Har du økonomisk kapasitet til å dekke utgiftene dyreholdet krever?
  Katten skal årlig inn til veterinær for vaksine, og i tillegg kan det hos alle dyr oppstå sykdom eller skade som raskt blir kostbart dersom man ikke har forsikret dyret. Vi anbefaler også å fortsette med kvalitetsfôret dyret har spist hos oss, som vil koste noen hundrelapper i måneden.
 • Ved adopsjon av katt: får katten tilgang på trygge utemuligheter hos deg?
  Vi adopterer ikke bort katter som «innekatter», så ved adopsjon hos DNST skalkatten ha tilgang på et trygt utemiljø når den selv ønsker å gå ut. Dette betyr at vi ikke adopterer bort katter til boliger i sentrumskjernen av Trondheim eller nært høyt trafikkert vei. Kontakt oss dersom du er usikker på om du bor et sted hvor vi godkjenner adopsjon.
 • Ved adopsjon av fugl, kaniner og andre smådyr: Får dyret god nok tumleplass hos deg?
  Fugler er nødt til å ha mulighet til å fly rundt og strekke godt på vingene daglig. Kaniner, marsvin og lignende er også helt nødt til å ha god plass til å løpe rundt, gjerne så fritt som mulig. Typiske gnagerbur og «utebur» for smådyr som selges på dyrebutikker er ikke
 • Har du noen til å passe på dyret når du er bortreist?
  Hvis nei, har du råd til å ha dyret på dyrepensjonat eller kattehotell? I så fall må man sørge for å bestille plass i god tid.

… Dersom du kan svare «ja» på alle disse spørsmålene kan du nok trygt vurdere et nytt familiemedlem!

Ved adopsjon av et dyr hos oss må du skrive under på en adopsjonskontrakt. Ved å skrive under på kontrakten sier du deg blant annet enig i å stelle godt med dyret i henhold til dyrevelferdsloven, at du tar dyret til veterinær dersom det blir sykt eller skadd, at du følger opp vaksinene, og at du kan tilby et hjem med tilgang til et trygt utemiljø.

Adopterer du en katt fra oss som er seks måneder gammel eller eldre vil den være ferdig kastrert, ID-merket med chip i nakken, øremerket og vaksinert. Katter som er yngre enn 6 måneder vil være ID-merket med chip i nakken og vaksinert før omplassering. Gjennom adopsjonskontrakten forplikter du deg til å sørge for kastrering av katten når den er gammel nok, det vil si omtrent 6 måneder. Du får med et eget skjema som du må sørge for å sende tilbake til oss med underskrift av veterinær når du selv har ordnet slik at katten har blitt kastrert. Katter omplassert fra oss har også fått ormekur.

Kaniner og marsvin blir normalt kastrert og ID-merket med chip i nakken før omplassering.

Man har alltid fire ukers prøvetid ved adopsjon hos oss. Dersom dyret ikke finner seg til rette i sitt nye hjem eller det oppstår problemer tar vi det tilbake til oss. Vi er tilgjengelig for å gi råd og veiledning underveis i prøvetiden, og ønsker tilbakemelding fra deg når prøvetiden er over for å høre om dyret er vellykket omplassert.

Hvis man skulle komme i en situasjon der man ikke lenger har mulighet til å ta vare på dyret man har adoptert, skal det returneres til oss.

Priser/omplasseringsgebyr

Katt over 6 måneder: 1200 kroner
Katt under 6 måneder: 1000 kroner
Katt over 10 år: 500 kroner
Kanin over 6 måneder: 1000 kroner
Kanin under 6 måneder: 500 kroner
Marsvin: 500 kroner
Andre gnagere og smådyr: 350 kroner

Vi oppfordrer til å betale med kort eller Vipps. Alle henvendelser rundt veiledning eller avtale av adopsjon må gå gjennom vår vakttelefon.

Katter til omplassering

Smådyr til omplassering

 Dyr gjenforent med eier

Eier etterlyses