Skip to main content
Nyheter

«Det store griseløftet»

Av 24. juni 2019juni 9th, 2023Ingen kommentarer

Har du fått med deg den idylliske reklamevideoen fra Gilde av unggrisen som bæres rundt på gårdstunet av en staut og jovial bonde? Gilde lover i videoen at grisen som produksjonsdyr skal løftes frem og få bedre vilkår fra fødsel til grill. Hvis du håper og tror at alle individene som utgjør sommerkotelettene og grillribben din har fått en slik behandling som den i reklamen er du grundig ført bak lyset. Og kanskje litt naiv.

Jeg håper alle har sett, eller planlegger å se, dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» som ble sendt på Brennpunkt onsdag 20.06.19 på NRK1. Dokumentaren avdekker en rekke kritikkverdige og tilsynelatende systematiske brudd på Dyrevelferdsloven på alle de 13 gårdene som er besøkt. Flere av personene i dokumentaren utfører disse overgrepene med fullt overlegg og sier selv at handlingene de gjør er ulovlige og ville ha gitt dem kraftige reaksjoner hvis de hadde blitt avslørt. Noen fleiper med at de til og med ville ha fått krav om avvikling av dyreholdet hvis de rette instansene hadde sett hvordan de holder på.

Lov om dyrevelferd slår fast at «dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.» Når loven er så tydelig, men praksisen hos dyreeiere allikevel viser krystallklare og gjentatte lovbrudd, må vi se på hvordan loven håndheves. I og med at det avdekkes nye og grove brudd innenfor samme næring år etter år kan man jo raskt anta at det å bryte loven ikke virker til å ha stor nok konsekvens for lovbryteren til at den virker prevantivt. Vi er tydelig nødt til å få på plass mer ressurser til kontrollorganene for å gi produksjonsdyrene våre de rettighetene de har krav på. Vi trenger hyppigere uanmeldte tilsyn, kraftigere sanksjonsmuligheter der det avdekkes brudd, og strengere straffer for dem som blir dømt.

Mange vil kanskje mene at man heller bør ha en gulrot for de som faktisk drifter innenfor regelverket. Men det er ingen menneskerett å være dyreeier. Gjør man ikke jobben sin og bevisst bryter et godt kjent og tydelig lovverk, bør man finne seg noe annet å gjøre. Avslutningsvis kommer en oppfordring til alle forbrukere der ute. Bli mer bevisst på hva og eventuelt hvem du spiser! Er det som er en rask og billig middag for deg verdt et helt liv i lidelse for noen andre? La oss sammen ta et skikkelig griseløft. I form av å løfte grisen som art, men ikke opp i handlekurven.

 

Respekt for individet!

 

Torunn Vingsand

Leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Sør-Trøndelag.